Herman Ellekvist

Herman Ellekvist, kommunelærer, født 15. august 1911, død 9. august 1968, tog lærereksamen i 1932 fra KFUM's Seminarium (Frederiksberg Seminarium) og sløjdlærereksamen fra Dansk Sløjdlærerskole i 1935. Han var i nogle år lærer på Blindeinstituttet ved Kalundborg, hvorefter han blev fastansat lærer på Bispebjerg Skole, hvor han virkede som sløjdlærer sammen med Gunnar Elmer. I sommeren 1950 tog han et kursus på sløjdskolen i Nääs ved Gøteborg.
Herman Ellekvists sidste ansættelse var på Kapelvejens Skole.
Ellekvist var medlem af Modeludvalget fra 1946 og indtil han på grund af sygdom måtte trække sig tilbage i 1961. I løbet af de 15 år, hvor han var medlem, fremstillede han talrige gode træsløjdmodeller, som Modeludvalget udsendte. Med sin store flid og energi og som en god kammerat var han et meget værdsat og respekteret medlem af Modeludvalget.

Kilde: Thagesen: Modeludvalget.