Jan Elbo

Jan Elbo, født 8. september 1939, gik på Højdevangens Skole indtil mellemskoleeksamen og kom derfra på Metropolitanskolen, hvorfra han blev nysproglig student i 1958. Efter at have været officer ved garderhusarregimentet fra 1958–60 kom han på Zahles Seminarium og tog lærereksamen i 1963 med engelsk og sløjd som linjefag. Sløjd blev absolveret på DS, hvor Jan Elbo, Kastrup, gik på afgangshold med den senere sløjdskoleforstander Ernst Grüttner.
Jan Elbo var ansat ved Østrigsgades Skole 1963-65 og flyttede så til Ramløse Skole ved Helsinge i Nordsjælland, men flyttede tilbage til Østrigsgades Skole i 1968.
Jan Elbo blev valgt til medlem af Modeludvalget i oktober 1983 som afløser for Ejvind Juel Hansen, og i 1986 afløste han E. Thagesen som Modeludvalgets fotograf.

Kilde: Thagesen: Modeludvalget. - DS1964-1-5.