H. Dall


Hans Dall, født 22. juni 1888 i Firgårde i Dover sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt, som søn af lærer Hans Hansen og hustru Anne Marie Nielsen. Døbt Hans Hansen; navneændring til Hans Dall 26. juli 1905. Gift 27. december 1922 med Birthe, født Hansen, født 7. juli 1894 i Mondberg.
Hans Dall døde 23. juli 1964.
Lærereksamen fra Gedved Seminarium 1909.
Årskursus i gymnastik 1910.
1912 vikar ved Københavns kommunale skolevæsen.
1923 lærer ved Korsør Byskole.
1916-1948 kursusleder på Dansk Sløjdlærerskole. Han trak sig tilbage som 60-årig på grund af sygdom.
Kasserer i Dansk Sløjdlærerforening.

H. Dall flyttede til Korsør, fordi han var blevet optaget af Aksel Mikkelsens aktiviteter med kursløjd i Klarskov ved Korsør 1916-1919. I kursløjden kombinerede Mikkelsens sløjd og Mikkelsens særlige sløjdgymnastik. Dall havde gode forudsætninger for at medvirke, da han var uddannet i både gymnastik og sløjd. Efterfølgende blev han ansat på Korsør Byskole, hvor han startede sløjdundervisningen op i 1923.

Kilde: DSS2-174; DS1965-1-011