Hans Christophersen

Hans Christophersen er født i København 1952, nysproglig student fra Frederiksborg Statsskole 1971, lærereksamen fra Jonstrup Statsseminarium 1975, datamatikereksamen 1988 og sløjdlærereksamen fra Dansk Sløjdlærerskole 2007.
Lærer i Sydslesvig og i Næstved og ved voksenundervisning i Nordvestsjælland og i Frederiksborg Amt 1975-1985.
Programmør i Kort- og Matrikelstyrelsen 1988-2003.
Lærer i Hillerød (MMS) 2004-2008.
IT-medarbejder 2010.

Sløjd
Havde træsløjd i folkeskolen i 4 år (5. klasse til 1. real), 2 timer om ugen med lærer Poul Ottosen på Hillerødsholmskolen i Hillerød.
Underviste i 4 år i sløjd 2 timer om ugen på Garding danske Skole i Sydslesvig (1975-1979).
Vikarierede i Henning Larsens sløjdtimer i Næstved, mens han på fuldtidskursus tog sløjdlærereksamen.
Underviste i 4 år i sløjd 16 timer om ugen på Marie Mørks Skole i Hillerød (2004-2008) og tog i denne periode sløjdlæreruddannelsen (2005-2007) på Dansk Sløjdlærerskole.
Medlem af Danmarks Sløjdlærerforening fra 2004.
Fra 2009 korrekturlæser på tidsskriftet Sløjd.
Studerer i fritiden sløjdhistorie.
Fik kaldenavnet Junghans, fordi der var en anden Hans på Sløjdlærerskolen, der var flere måneder ældre.

Forstander Kurt Andersens afskedsord i årsberetningen 2008:

Kan kontaktes på: