Jens Brændegaard

Jens Rasmus Jensen Brændegaard, født 22. januar 1887 i Ringsebølle, Fuglse herrred, Maribo amt, som søn af gårdbestyrer Christen Jensen og hustru Maren Petertrine Rasmussen. Brændegaard tilføjet til navnet ved bevilling af 7. februar 1911 fra Overpræsidenten i København. Gift 18. oktober 1913 i Horsens med overlærer Caroline Augusta Käszner, født 14. august 1885 i Horsens.
Lærereksamen fra Nørre Nissum Seminarium 1908.
Statens Lærerhøjskole 1910-11.
Matematisk student fra Arvins Kursus 1913.
Cand. mag. fra Københavns Universitet 1924 i naturhistorie & geografi, fysik, kemi.
Dr. phil. 1946.
Deltog i Lauge Kochs ekspedition til Nordøst-Grønland sommeren 1932.
Formand for og medstifter af Københavns Naturhistorielærer-Forening.
Har udgivet diverse videnskabelige artikler og bøger inden for zoologi.
Medlem af Dansk Sløjdlærerforening (medl.-liste 1912).
1908-1910 lærer på Aarup Realskole.
1911-1912 lærer på Hesselager Kostskole.
1. august 1912 vikar ved Københavns skolevæsen.
1. april 1913 fastansat lærer i København.
1. august 1925 adjunkt ved Rysensteens Gymnasium.
1. august 1927 adjunkt ved Efterslægtselskabets Gymnasium.
1. januar 1933–31. sept. 1952 lektor ved Efterslægtselskabets Gymnasium.
1945-1957 censor i zoologi ved skoleembedseksamen.

Kilde: DSS4-173; Magisterstaten 1962