Kent Bjørnholt

Kent Bjørnholt, Silkeborg, er lærer på Skovvangskolen i Hammel. Hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Sløjdlærerforening.

Kilde: S2006-3-88.