Johan Bernhard Basedow (1723-1790)

Se også:  

Basedows bidrag til sløjd:


Kilde: Lars Thane: »Om Sløjd« (1914)