Hans Tikjøb Baden

Hans T. Baden var bestyrelsesmedlem i Dansk Sløjdforening 1898-1899.

Baden var førstelærer for Glumsø Skole på Sydsjælland.
Han var født 27. september 1868 i Beder Sogn, Århus, som søn af lærer Niels Rasmussen Baden og hustru Johanne Margrethe Lorentzen, født Tikjøb; gift 1. november 1895 med Dorthea Henriette, født Kempel, født 10. november 1870 i Voergård.
Lærereksamen fra Københavns Seminarium 1891. Sløjdlærereksamen fra Dansk Sløjdlærerskole. Flere kurser.
1. januar 1893 vikar ved Københavns kommunale skolevæsen.
1894 kommunelærer i Korsør.
1. januar 1905 førstelærer på Glumsø Skole.
Starter af og forstander for handelsskolen siden dens oprettelse 1. september 1926; medstifter af Glumsø Sangforening 1910 og har været dens dirigent siden da; formand i Lærerforeningens 20. kreds 1908-14; formand i værgerådet en årrække; formand i hjælpekassen i årrække; medlem af menighedsrådet siden 1924; bibliotekar ved Glumsø Folkebibliotek.

Kilde: DSS2-289 fra 1933.