G.J. Arvin


Georg Julius Arvin (1880-1962) tog lærerekamen i 1901, blev cand.mag. 1912, tog sløjdlærereksamen fra Dansk Sløjdlærerskole i 1914.
1918-1939 var han skoleinspektør på Frederiksberg og understøttede R. C. Rasmussens opstart af fritidsværksted med fysiksløjd.
1939-1950 var han rektor på Lærerhøjskolen.
Se biografien over Arvin på Wikipedia.

Kilde: DSS1-605 (1933).