H. Andreasson, Gladsakse

H. Andreasson var redaktør af Sløjdbladet nogle numre i 1953, men ophørte grundet sygdom.
I Hjemmeværnskompagni 6813 Gladsaxe var H.V. Andreasson kompagnichef 1. januar 1953-31. januar 1954. - (Er det den samme?)

Kilde: http://www.hjv.dk/HHV/TFRK/TFRK/Sider/Hjemmev%C3%A6rnskompagni%206813.aspx