Christian Hermann Andreasen

Christian H. Andreasen, Aalborg, var medarrangør af Dansk Skolesløjds store sløjdudstilling i rådhushallen i København i 1935. Han var født 23.5.1901 i Aalborg og var lærer på Klostermarksskolen i Aalborg.
Søn af kommunal funktionær Andr. Andreasen og hustru Else, født Schov; gift 21. april 1932 med lærerinde Elisabeth, født Kierkegaard f. 7. marts 1900 i Jelling.
Student 1919. Lærer fra Jonstrup Seminarium 1922. Sløjdlærereksamen 1931. Fra 1. oktober 1923 lærer på Klostermarksskolen i Aalborg. Leder af Aalborg Aftenskole i flere år.

Chr. Andreasen var medarrangør af sløjdudstillingen i rådhushallen i København i 1935.

 

 

 

 

 

 

Dansk Skolesløjds 50-års jubilæumsudstilling i Rådhushallen 1935

Andreasen er #3 fra venstre.

Kilde: DSS4-438 mm