Henning Birk Andersen

Henning Birk Andersen er fysik- og sløjdlærer på Kildemarkskolen i Næstved. Han har tidligere også undervist i sløjd på Vordingborg Seminarium og på Dansk Sløjdlærerskole. Han blev indvalgt i Danmarks Sløjdlærerforenings hovedstyrelse i 1995 og er landskasserer. Han har været næstformand og er nu (siden 2009) formand for Dansk Skolesløjds Forlag.

Kilde: S2003-3-097.