Charles Andersen (1914-1977)

Nekrolog i »Dansk Skolesløjd« af Keld Pedersen:

Kilde: DS1977-2-035.