Marinus Alkjær, 1907
M. A. Alkjær, 1915
 
Familien Alkjær

M.A. Alkjær

Marinus Andersen Alkjær, født 30. august 1878 på Thorup Østergård i Simested sogn ved Hobro; søn af gårdejer Niels Christian Andersen og hustru Dorthea, født Hansen; fik tilføjet navnet Alkjær ved bevilling af 28. oktober 1903; gift 15. maj 1908 i Holsteinborg Kirke med Louise, født Schrøder, født 5. marts 1879 på Frihedsminde i Skørringe Sogn ved Maribo.
Marinus Alkjær døde 28. september 1950, og hans kone Louise døde 9. december 1956. De er begravet på Ordrup kirkegård.
Ophold på Testrup Højskole 1898-99. Lærereksamen fra Silkeborg Seminarium 1903. Afsluttet kursus fra Statens etårige Gymnastikkursus i 1906. Sløjdlærereksamen fra Dansk Sløjdlærerskole i København 1912. Kursus på Lærerhøjskolen i engelsk og dansk 1914-16. Anden sløjdlærereksamen fra Askov Sløjdlærerskole i 1919.
Lærer på Kolt Efterskole 1903-04. 1. maj 1904 andenlærer på Østofte Skole ved Maribo. 1. maj 1906 fast ansat ved Mulernes Legatskole, Odense. 1. marts 1908 førstelærer på Østofte Skole ved Maribo. 1. august 1913 kommunelærer på Ordrup Skole, Gentofte Kommune. 1. april 1932 – 1948 overlærer (dvs. skoleleder) ved Gentofte Kommunes Ungdomsskole.
Især kendt som sløjdkonsulent i Gentofte og undervisningsministeriets tilsynsførende med Askov Skolesløjd 1930-1950 og censor ved seminarierne. Han blev slået til Ridder af Dannebrog i 1948.
M.A. Alkjær døde 28. september 1950 under en censorrejse til Haderslev. Askov-sløjdens medlemsblad, »Sløjdbladet«, bragte i september 1950 følgende nekrolog:
»Forstander M.A. Alkjær døde 72 år gammel i Haderslev den 28. september [1950] under en rejse. Han var frisk og oplagt til rejsen, og døden kom overraskende. Han blev begravet på Ordrup kirkegård under stor deltagelse den 3. oktober [1950]. Han var ridder af Dannebrog.
M.A. Alkjær havde i en menneskealder plads i Sløjdforeningens ledelse. Han var kendt af alle, dels i sin tid som lærer på kursusene i Askov og dels senere som tilsynsførende for Askov-Sløjd-retning, et hverv som han med største interesse og iver gik op i.
Som tilsynsførende var han den tålsomme og lempelige, men han fastholdt sine synspunkter. Kunne han ikke nå deres gennemførelse med et slag, lagde han op til det næste – lige så elskværdig som altid, men med det faste klare mål at nå det tilsigtede resultat. I Askov-Sløjdbevægelsen har han således været en drivende kraft – langt mere end adskillige, som kun kendte hans elskværdige form, nåede at se.
Han uddannede sig i sine yngre år i begge sløjdretninger, men han var alle dage Askov-sløjdens mand. Hans ungdomserfaring fra Dansk Sløjdlærerskole gav ham dog nok – på en tid, da dette ellers kunne knibe for Askovfolkene – en vis forståelse af, at også Dansk Sløjd havde værdier, som måtte påagtes.
I de sidste fem og tyve år stod han i sløjdbevægelsens forgrund og var deltager i alle væsentlige forhandlinger og afgørelser. Indtil i fjor – da yngre kræfter trådte til – var han i ledelsen for Sløjdforeningen af 1902, og hans medarbejdere påskønnede stærkt både hans initiativ, hans udholdenhed og personlige trofasthed. Han var ikke blot en medarbejder; han var også en ven.
I sin tjeneste under Gentofte kommune indlagde han sig stor fortjeneste som leder af ungdoms- og aftenskolevæsnet. Fra en beskeden begyndelse voksede de under hans ledelse til de helt store dimensioner. Ved siden af sløjdsagen havde denne ungdomsskolesag hans største interesse. Nationalt var han varmt følende for Sydslesvig, som han da også havde på nært hold; en datter er gift med Skolelederen i Nibøl (Niebüll).
Vi har mistet en varmhjertet medarbejder og ven. Vi mindes ham og hans indsats med dyb og oprigtig tak.«

Alkjær repræsenterede Askov-sløjden, der stadig lå i strid med Dansk Skolesløjd, hvis organ, bladet Dansk Skolesløjd, bragte nedenstående nekrolog skrevet af Keld Pedersen, der fra 1950 var sløjdinspektør for Dansk Skolesløjd og forstander for Dansk Sløjdlærerskole i København.


I familiens slægtsbog er der i 1957 skrevet:
M.A. Alkjær med sine to børn

 

»Hans væsen var troskab og kærlighed, retsind og pligtfølelse, fra han som dreng vogtede sin faders får under hedebakkerne i Himmerland og siden gennem alle livets forhold i hjem og skole. Hans livssyn hvilede på de åndelige værdier, han fandt i grundtvigske kredse, Hov Nørregård på Tes i Silkeborg. I 1919 tog med sin familie ophold i Askov for at deltage i sløjdskole lærerkursus og blev nær knyttet firl forstander Anders Nielsen på sløjdskolen.
Alt dette kom til at præge hans lærergerning.
Hans livs hovedopgave blev den almene undervisning for voksne i Gentofte kommune, der under hans ledelse voksede op til en omfattende skole. Ingensinde glæder han sig mere end ved de lejligheder, hvor kursuspræget måtte vige for noget ægte menneskeligt.«

M.A. Alkjær havde to børn.
Niels Kristian Schrøder Alkjær (1909-1982) tog sløjdlærereksamen fra Askov Sløjdlærerskole i 1932 og blev cand.mag. i 1936. Han var universitetslektor i engelsk.
Datteren Eli Alkjær (1911-2007) blev i 1933 gift med Frederik Dinsen Hansen (1901-2000), der var skoleinspektør på den danske skole i Nibøl i Sydslesvig.


Her ser vi gymnastiklæreren Alkjær med et gymnastikhold i 1920. Fagkombinationen sløjd og gymnastik var tidligere meget almindelig. Senere kan vi konstatere, at en hyppig fagkombination blev sløjd og fysik/kemi.

Kilder: DSS1-669. DS1950-5-065f.
http://www.schroeder.dk/slaegt/getperson.php?personID=I814
Det fotografiske materiale er med tak modtaget fra et barnebarn af Alkjær.