Brix Agner

Jens Brix Olesen Agner, Randers; født 19.12.1882 i Vilsted som søn af landmand Laust Jensen og hustru Johanne, født Jensen. Navneændring 21.12.1904 fra Jensen til Agner. Gift 8. juli 1911 med Astrid, født Thaarup, f. 5. oktober 1881 i Næsby.
Lærereksamen fra Ranum Seminarium 1905. Årskursus i matematik og geologi; sløjdlærereksamen; tillægsprøve i engelsk.
1. januar 1907 tredjelærer i Viby, Jylland. 1. december 1908 lærer ved Randers kommunale skolevæsen. 1. februar 1931 overlærer (dvs. skoleleder) ved Søren Møllersgades Skole i Randers. Medlem af Værgerådet siden 1918.
Brix Agner var bestyrelsesmedlem i Dansk Sløjdlærerforening 1924-27.

Kilde: DSS3-297 (1934)