Gunnar Knudsen

Gunnar Knudsen

23.03.1886—15.09.1952,
student (Sorø) 1905,
cand. mag. 1913,
medhjælper for Stednavneudvalget 1913,
sekretær for Stednavneudvalget 1914,
chef for Stednavnekontoret 1917,
redaktionssekretær ved Danske Studier 1914,
redaktør for Danske Studier fra 1916,
medredaktør af Fortid og Nutid fra 1920,
redaktionssekretær fra 1919 og redaktør fra 1921 af Traps Danmark,
medudgiver af Danmarks gamle Personnavne fra 1929 samt af det topografiske værk Sydslesvig fra 1931,
udgiver af den danske oversættelse af Resens Atlas fra 1932,
medredaktør ved Namn och Bygd fra 1943.
Har udgivet afhandlinger om sprog, stednavne og topografi.
Kortet Sydslesvig 1:320.000 er bilag i:
Sydslesvig I, udgivet af Grænseforeningen ved Gunnar Knudsen og Knud Kretzschmer. C. A. Reitzels Forlag, KÝbenhavn 1933.
Bind 2 udkom i 1945. Værket er forblevet uafsluttet.