Churchill

Mit første møde med latinen

»Jeg blev ført ind i et klasseværelse og anbragt ved et bord. Alle de andre drenge var ude, så jeg blev ene med læreren. Han fremtog en tynd bog i et brunliggrønt bind og fyldt med ord, der var trykt med forskellige slags typer.
»Du har aldrig lært latin før, vel?« spurgte han.
»Nej, hr. lærer.«
»Dette er en latinsk grammatik;« han åbnede den ved en temmelig fedtet og overgramset side. »Du må lære dette,« sagde han og pegede på en samling ord, der var indrammet af sorte linier. »Jeg kommer tilbage om en halv time og hører dig i det.«
Tænk Dem mig, en mørk novemberaften med bristefærdigt hjerte og Første Deklination foran mig.

Mensa
Mensa
Mensam
Mensae
Mensae
Mensa
et bord
oh, bord
et bord
af et bord
til eller for et bord
ved eller med et bord

Hvad i alverden betød det? Var der den fjerneste mening i det? For mig var det rent abracadabra. Nå, ét kunne jeg naturligvis altid gøre: jeg kunne lære det udenad. Derpå gav jeg mig, så vidt mine private sorger tillod, i lag med at tilegne mig det ubegribelige akrostikon, jeg havde ordre til at lære.
Da tidens fylde var inde, kom læreren.
»Kan du det så?« spurgte han.
»Jeg tror nok, jeg kan sige det, hr. lærer,« svarede jeg og lirede det hele af.
Han syntes at påskønne denne præstation i så høj grad, at jeg dristede mig til at komme med et spørgsmål.
»Hvad betyder det egentlig?«
»Det betyder, hvad der står. Mensa, et bord. Mensa er et navneord af første deklination. Der er fem deklinationer i alt, nu har du lært singularisformerne af den første.«
»Men,« gentog jeg, »hvad betyder det?«
»Mensa betyder et bord,« svarede han.
»Hvorfor betyder Mensa så også Oh bord?« spurgte jeg. »Og hvad vil Oh bord sige?«
»Mensa, »Oh bord« er vocativ,« svarede han.
»Jamen, hvorfor Oh bord?« fortsatte jeg med virkelig interesse.
»Hvorfor: Oh bord? – Det skal du bruge, når du henvender dig direkte til et bord, når du påkalder et bord.«
Han så tydeligt, at jeg aldeles ikke begreb ham, og fortsatte så. »Du bruger vocativformen: Oh bord, når du taler til et bord.«
»Jamen, det kunne da aldrig falde mig ind,« udbrød jeg i oprigtig forbavselse over denne tanke.
»Hvis du er næsvis, bliver du straffet, og straffet strengt, at du ved det,« lød hans afsluttende duplik.
Det var min første introduktion til klassikerne, fra hvem så mange af vore fremragende mænd, efter sigende, skal have modtaget megen husvalelse og åndelig rigdom.«

Winston S. Churchill