Jørgen Olsen


Jørgen Olsen var skolens rektor fra 1977.
Kilde: Årsskriftet 1976-77 og 1990-91. Magisterstaten 1962.