Peter Grove (1892-1975)


Peter Grove var lærer på skolen 1920-1960.
Han havde studeret dansk, tysk, hebræisk og statskundskab, og han var kyndig i ægyptologi; men han færdiggjorde aldrig en universitetsuddannelse; men selv om han stod uden skoleembedseksamen, opnåede han både adjunkt- og lektortitel på Frederiksborg Statsskole. I Magister-Staten kan man ikke slå ham op, for dertil kræves en afsluttet embedseksamen.
Grove underviste mest i tysk og tegning, især i mellemskolen, men har også haft latin.

Han var søn af arkivsekretær i Rigsarkivet, cand.jur. Gerhard Leslie Grove (1855-1911) og hustru Petra Severine (1865-1953), født Grove, Holsteinsgade 5, 4. sal. Døbt 11. maj 1892 i Skt. Jakobs Sogn, København. Lillebroderen Carl Grove (f. 1901) var lektor i dansk og tysk på Struer Statsgymnasium.
Farfaderen var orlogskaptajn og marineminister Hans Hermann Steffen Grove (1814-1866), hvis far var kaptajn Johan Christian Grove (1789-1834), der var broder til Peter Groves mors farfar, justitsråd og toldassessor Hans Didrich Grove (1788-1852); deres fader, generalkonsul og konferensråd Emanuel Rasmus Grove (1756-1847) var altså Peter Groves tipoldefar på både fædrene og mødrene side. Peter Groves morfader var redaktør Peter Wilhelm Grove (1832-1893).
Peter Grove var gift med Anne Kirstine Sørensen Luther Grove, født 11/12-1894 i Aalborg. Sønnen Jens Gerhard Grove var født 31/8-1917 i Horsens. Familien flyttede fra Horsens til Hillerød i 1917. Ved folketællingen i 1921 boede de til leje hos enkefru Hansen, Københavnsvej 1, 1. sal., og da Peter Grove døde, boede han Lindevej 4, Hillerød.

I sin fritid var Peter Grove forfatter. Fra 1957 medlem af PEN-klubben.

Kilde: Dansk Skole-Stat 1933-34. Skolens årsskrift 1974-75.
Se også: Frants Møller: Stamtavle over Familien Grove, 1875.
Slægtsforskning Jelstrup: Peter Grove.